kiedy wymiana kas na online

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać:


a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz naczony do napędu silników spalinowych.


Styczeń 2021 r -hotele, pensjonaty, gastronomia


a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu naczonych do celów opałowych.

Lipiec 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie


a) fryzjerskie;
b) kosmetyczne i kosmetologiczne;
c) budowlane;
d) w zakresie opieki medycznej świadczone lekarzy i lekarzy dentystów;
e) prawnicze;
f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieniu wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy. 

Koszt wymiany kas fiskalnych będzie refundowany. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących ulga utrzyma się na poziomie 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.