Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony obowiązkowy element paragonu!

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nawcy.


Sprzedawca nie będzie mieć prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nawcy!!!

Nasze kasy POSIADAJĄ funkcję dodania nr NIP do paragonu!